HÄLSO- & AVELSARBETE

"För att behålla rasen frisk och för att slippa hälsoprogram rekommenderar vi i FörNEM att alla uppfödare testar för HCM, PKD, blodgrupperar och testar för FIV och FeLV. Vi rekommenderar även att man testar alla avelsdjur inför varje parning/parningssäsong mot parasiter.  Samt att avla endast på friska katter med bra temperament."

Källa: FörNEM 

HCM (Hypertrofisk cardiomyopati) är en genetiskt nedärvd hjärtsjukdom som drabbar flera kattraser och innebär att vänster hjärtkammare förtjockas och medför att hjärtat måste ansträngas mer. HCM scannas med ultraljud och med fördel nära inpå första parningen. Regelbundna tester rekommenderas. Önskvärt är vid en ålder av 1, 2, 3, och 5 år samt i särskilda fall vid 8 år, och helst hos en Pawpeds-ansluten veterinär. Vi scannar våra avelsdjur för HCM och använder bara individer med friska hjärtan i vår avel.

PKD (Polycystisk njursjukdom) är en dominant nedärvd njursjukdom, vilket innebär att det räcker med att en förälder har sjukdomen för att den ska nedärvas till avkomman. Dock är den tack och lov förhållandevis ovanlig hos sibirisk katt och neva masquerade. Våra avelsdjur scannad och gentestas för PKD och vi använder enbart icke-affekterade katter i aveln.

FIV/FeLV (feline immunodeficiency virus/(felint leukemivirus) FIV kallas i folkmun katt-aids är allvarligt och drabbar kattens immunförsvar vilket hos katt kan orsaka tråkiga sjukdomar med kroniska infektioner. FeLV är kattens leukemivirus. Katterna tillfrisknar som regel helt efter en FeLV infektion men främst kattungar kan bli kroniskt sjuka vilket kan leda till nedsatt immunförsvar och tumörsjukdom. Vi testar våra avelsdjur för FIV/FeLV genom blodprov och använder bara friska djur i vårt avelsarbete.

Blodgruppering via DNA ska göras för att inte två katter med B-blod paras vilket resulterar i tråkigheter för kullen som riskerar att tyna bort. Vi kommer att avseende HCM, PKD, FIV/FeLV, blodgruppering använda friska och sunda djur i aveln där även hanen såklart ska vara fritestad. Enligt Jordbruksverket är parning mellan B-blodshona och A-blodshane ett brott mot Djurskyddslagen när en sådan kombination medför risk för sjuka djur med hela kullar dagsgamla kattungar som dör. Genom blodprov eller dna prov fastställer vi blodgrupp hos våra avelskatter, och använder enbart föräldradjur med A-blod i vår avel.

Katternas temperament är ett av våra främsta fokusområden. I vårt avelsarbete kommer vi att använda oss av avelsdjur, såväl honor som hanar, som har ett socialt och trevligt temperament, med mycket lek- och upptäckarglädje. Det tycker vi är själva kärnan i glädjen med att leva med katt – att kunna dela sin vardag, tillgivenhet och glädje med sin/a katt/er.

Och till sist esset i rockärmen, Fel d1-proteinet som förekommer i lägre grad hos sibirisk katt och neva masquerade än hos andra katter. Den sibiriska katten och syskonrasen Neva masquerade producerar mindre av Fel d1-proteinet  och därmed är hypoallergena, dvs. allergivänliga kattraser. Detta protein vilket förklaras vara en av de främsta orsakerna till allergi mot katt. Fel d1-protein finns i katternas saliv och päls.

I vår familj är Mats allergisk mot katt, men klarar våra katter och andras sibiriska katter och neva masquerade utan allergiska besvär. Många kattallergiker tolererar raserna och har äntligen kunnat skaffa sin efterlängtade katt. Men när allergier är individuella och om man har kattallergi rekommenderar vi att man först ser till att testa hos någon som har raserna för att pröva om man tål dem. Vi rekommenderar inte att testa allergi hos oss då vi även har hund och det kan i sin tur ge missvisande allergisk reaktion. Kontakta rasklubbarna för att få hjälp med att hitta ett testhem.