Visste du att djurs rättigheter och djurskydd började växa fram under 1700-talet.?