CS-genen

Den gen som ger Nevan sin karaktäristiska färgsättning med maskning och blå ögon är gemensam för alla Nevor och kallas CS-gen eller CS-anlag. Det maskade anlaget går även under benämningen colourpoint och benämns så inom andra raser som har samma färgsättning, exempelvis siames och birma.

Det är just siamesen som långt tillbaka avlats in med den sibiriska katten och än idag ger den karaktäristiska färgen. Och förkortningen CS står för C=colourpoint med S=siamesanlag. Andra mutationer är Burmese Colourpoint, och albino med blå eller rosa ögon.

Siames colourpoint är en temperaturkänslig mutation som regerar med temperaturer under 38-39 grader. Därför föds nevaungar vita; det är helt enkelt för varmt i livmodern för att färgen ska utvecklas. Den kommer alltså någon vecka efter födseln, och när katten växer mörkna något allteftersom.

Cake, Neva masquerade med CS-gen som fenotyp

Statistik

Deltog igår på en intressant föreläsning arrangerad av SäSK och Amanda Hedrén (SE*Voyakas) där statistik för syskonraserna Sibirisk katt (SIB) och Neva masquerade (NEM) presenterades. Bl a berördes genetik och den genetiska skillnaden mellan SIB och NEM. Statistik för kullar hos respektive ras och kullar där syskonraserna parats med varandra (SIB/NEM) presenterades och hur stor andel av dem som gått vidare i avel.

Diskuterades gjorde även inavelsgrad och hur det idag börjar vara ett ålderstiget sätt att uppskatta utfall för selektering av avelsdjur. Istället förespråkas DNA tester som efterträdare då det kan med största säkerhet ge svar på vad en kombination kan ge, plus att det ger större möjlighet att bibehålla . Matadoravel berördes och varnades självklart för. Det är för avelspopulationens överlevnad som sund med genetisk variation ett måste att använda fler djur i avel än ett fåtal ”superstjärnor”.

Berördes gjorde även leken med tanken att stänga stamböckerna syskonraserna emellan. Frågan ställdes om Nevorna genetisk har råd att förlora sibirens avelsbas. Fördelar med syskonraserna kan paras med varandra är att det inom syskonraserna bildas grupperingar. En grupp är de med SIB som vill para utan synliga CS-anlag, och en väldigt liten grupp och är uppfödare som avlar NEM-fritt i enlighet med Clean Genealogy Project, dvs så få/eller inga Neva anlag alls. En grupp är de som vill renodlat para Nevor med varandra. Och ytterligare en är de som är för parningar mellan SIB och NEM (som vår Skye är) och vill avla vidare på dem. De flesta inriktningarna har också varsin rasring i ryggen.

Slutsatsen drogs att ifall någon av dessa inriktningar får problem med exempelvis inavelsgrad i sin variant så kan vi så länge stamböckerna är öppna få hjälp av varandra. Det bör ses som en fördel istället för en nackdel att vi selekterar olika i vår avel. Vi gillar olika helt enkelt!

Together we can do it!

Ny vecka

Hoppas alla haft en bra helg och en bra start på den nya veckan. Vi kan summera att föreläsningen i söndags med Ylva Stockelberg hade en hel del godbitar rörande avel och genetik. Och äntligen har det slutat snöa. Hoppas för sista gången denna säsong. Vi hoppas på många soliga dagar på uteplatsen där husse påbörjat arbetet med kattnät så alla kan känna sig trygga ♡

Besökare totalt: | Denna månad: | Denna vecka: | Idag: | Online: