Statistik

Deltog igår på en intressant föreläsning arrangerad av SäSK och Amanda Hedrén (SE*Voyakas) där statistik för syskonraserna Sibirisk katt (SIB) och Neva masquerade (NEM) presenterades. Bl a berördes genetik och den genetiska skillnaden mellan SIB och NEM. Statistik för kullar hos respektive ras och kullar där syskonraserna parats med varandra (SIB/NEM) presenterades och hur stor andel av dem som gått vidare i avel.

Diskuterades gjorde även inavelsgrad och hur det idag börjar vara ett ålderstiget sätt att uppskatta utfall för selektering av avelsdjur. Istället förespråkas DNA tester som efterträdare då det kan med största säkerhet ge svar på vad en kombination kan ge, plus att det ger större möjlighet att bibehålla . Matadoravel berördes och varnades självklart för. Det är för avelspopulationens överlevnad som sund med genetisk variation ett måste att använda fler djur i avel än ett fåtal ”superstjärnor”.

Berördes gjorde även leken med tanken att stänga stamböckerna syskonraserna emellan. Frågan ställdes om Nevorna genetisk har råd att förlora sibirens avelsbas. Fördelar med syskonraserna kan paras med varandra är att det inom syskonraserna bildas grupperingar. En grupp är de med SIB som vill para utan synliga CS-anlag, och en väldigt liten grupp och är uppfödare som avlar NEM-fritt i enlighet med Clean Genealogy Project, dvs så få/eller inga Neva anlag alls. En grupp är de som vill renodlat para Nevor med varandra. Och ytterligare en är de som är för parningar mellan SIB och NEM (som vår Skye är) och vill avla vidare på dem. De flesta inriktningarna har också varsin rasring i ryggen.

Slutsatsen drogs att ifall någon av dessa inriktningar får problem med exempelvis inavelsgrad i sin variant så kan vi så länge stamböckerna är öppna få hjälp av varandra. Det bör ses som en fördel istället för en nackdel att vi selekterar olika i vår avel. Vi gillar olika helt enkelt!

Together we can do it!