Dag: 30 april 2021

CS-genen

Den gen som ger Nevan sin karaktäristiska färgsättning med maskning och blå ögon är gemensam för alla Nevor och kallas CS-gen eller CS-anlag. Det maskade anlaget går även under benämningen colourpoint och benämns så inom andra raser som …