CS-genen

Den gen som ger Nevan sin karaktäristiska färgsättning med maskning och blå ögon är gemensam för alla Nevor och kallas CS-gen eller CS-anlag. Det maskade anlaget går även under benämningen colourpoint och benämns så inom andra raser som har samma färgsättning, exempelvis siames och birma.

Det är just siamesen som långt tillbaka avlats in med den sibiriska katten och än idag ger den karaktäristiska färgen. Och förkortningen CS står för C=colourpoint med S=siamesanlag. Andra mutationer är Burmese Colourpoint, och albino med blå eller rosa ögon.

Siames colourpoint är en temperaturkänslig mutation som regerar med temperaturer under 38-39 grader. Därför föds nevaungar vita; det är helt enkelt för varmt i livmodern för att färgen ska utvecklas. Den kommer alltså någon vecka efter födseln, och när katten växer mörkna något allteftersom.

Cake, Neva masquerade med CS-gen som fenotyp