Korta kattfakta #1

Visste du att katten till skillnad från exempelvis hunden inte är ett flockdjur. Det innebär att katter inte jagar tillsammans eller har en inbördes hierarki. Katter kan däremot bilda löst sammansatta grupper.

Cake och Skye