Dräktighetsvecka 10

Dag 64-70. 12 till 24 timmar före förlossning sjunker tempen från 38,5°C till 37,5°C. Flytningar från vagina kan förekomma, även lite blodblandade. Dag 65-68 är förväntad förlossningsdag, men kan ske mellan dag 60 till 68. Allra vanligast är förlossning mellan dag 65-66. Miljöbetingad stress kan ge förlängd dräktighet, speciellt hos förstföderskor. Kattungar som föds före dag 58, överlever sannolikt inte. Har ingenting dag 69-70, bör veterinär kontaktas.

Idag dygn 61-65 räknat från sista till första parning. Inget är som väntans tider.