Sund katt

Hälsoaspekter hos sibirisk katt och neva masquerade. Raserna är förhållandevis friska och har inget specifikt hälsoprogram i SVERAK. Avelsdjur rekommenderas av rasklubbar att testa för HCM, PKD, FIV och FeLV samt blodgruppera.

HCM (Hypertrofisk cardiomyopati) som är en genetiskt nedärvd hjärtsjukdom som drabbar flera kattraser och innebär att vänster hjärtkammare förtjockas och medför att hjärtat måste ansträngas mer. HCM scannas med ultraljud och med fördel nära inpå första parningen. Regelbundna tester rekommenderas. Önskvärt är vid en ålder av 1, 2, 3, och 5 år samt i särskilda fall vid 8 år, och helst hos en Pawpeds-ansluten veterinär. 

PKD (Polycystisk njursjukdom) är en dominant nedärvd njursjukdom, vilket innebär att det räcker med att en förälder har sjukdomen för att den ska nedärvas till avkomman. Dock är den tack och lov förhållandevis ovanlig hos sibirisk katt och neva masquerade. 

FIV/FeLV (feline immunodeficiency virus/(felint leukemivirus) FIV kallas i folkmun katt-aids är allvarligt och drabbar kattens immunförsvar vilket hos katt kan orsaka tråkiga sjukdomar med kroniska infektioner. FeLV är kattens leukemivirus. Katterna tillfrisknar som regel helt efter en FeLV infektion men främst kattungar kan bli kroniskt sjuka vilket kan leda till nedsatt immunförsvar och tumörsjukdom. 

Pk-def (Pyruvate kinase deficiency) är en blodbristsjukdom som förkortar livslängden på röda blodkroppar och kan leda till blodbrist. Endast katt som saknar anlaget, eller en kombination avelsdjur där bara ena katten har enkel uppsättning av anlaget riskerar inte att insjukna och kan paras.

Blodgruppering via DNA ska göras för att inte två katter med B-blod paras vilket resulterar i tråkigheter för kullen som riskerar att tyna bort. Vi kommer att avseende HCM, PKD, FIV/FeLV, blodgruppering använda friska och sunda djur i aveln där även hanen såklart ska vara fritestad. 

Katternas temperament är ett av våra främsta fokusområden. I vårt avelsarbete kommer vi att använda oss av avelsdjur, såväl honor som hanar, som har ett socialt och trevligt temperament, med mycket lek- och upptäckarglädje. Det tycker vi är själva kärnan i glädjen med att leva med katt – att kunna dela sin vardag, tillgivenhet och glädje med sin/a katt/er.

Och till sist esset i rockärmen, Fel d1-proteinet som förekommer i mindre grad hos sibiriern och nevan än hos andra katter. Det är just för att den sibiriska katten och syskonrasen Neva masquerade anses producera mindre av Fel d1-proteinet  och därmed är hypoallergena, dvs allergivänliga kattraser. Detta protein vilket förklaras vara en av de främsta orsakerna till allergi mot katt. Fel d1-protein finns i katternas päls och saliv.

I vår familj är Mats allergisk mot katt, men klarar våra katter och andras sibirier och nevor utan allergiska besvär. Denna fakta är omdebatterad men att de flesta kattallergikerna tål raserna talar sitt eget tydliga språk. Om man har kattallergi rekommenderar vi att man först ser till att försöka testa om man tål raserna.