FIP föreläsning

I helgen deltog jag på en väldigt lärorik och nyttig föreläsning anordnad av SigNEringen, med av leg vet och forskare Anna-Lena Berg (San-Grails) om FIP (Felin infektiös peritonit). En sjukdom hos katt som sprids av katternas coronavirus och för en liten procent av de smittade kan utvecklas till vad som kallas våt FIP och vara dödlig. Detta medan 75-80% av de smittande inte visar några symtom alls.

Kunskapen om FIP är varierande bland veterinärerna, och förr avlivades alla katter som diagnostiserats med FIP. Idag vet man att de flesta katter med coronaviruset som i förlängningen kan utvecklas till FIP tillfrisknar av sig själva. En liten del behöver medicin. Idag finns den tyvärr bara på svarta marknaden och kan inte förskrivas av veterinär. Men den fungerar och katterna tillfrisknar.

Vi fick med oss ett kompendium som handlar om vad man idag genom forskning känner till om FIP, och hur den kan behandlas. Kompendiet är skrivet av Anna-Lena som kan medtas till veterinär ifall de inte har dagsfärsk kunskap om FIP. Det är så fint att kunna delta på Zoom-föreläsningar nu i Coronatider när det inte går att ordna ordinarie träffar arrangerade av kattklubbarna.

Och som synes jag fick möjlighet att lämna kommentar att fungera här på sidan! Vill man kommentera så klickar man högst upp ovanför inläggets rubrik.

Glad tung-tisdag på er! ♡