Korta kattfakta #15

Visste du att katter har exceptionellt bra hörsel och hör såväl lågfrekventa som högfrekventa ljud. De kan höra mellan 48000-85000 Hz. Medan hundar nåt sin topp redan vid 45000 Hz och människan upp till 23000 Hz.

Korta kattfakta #9

Visste du att katter som lever i större grupper löper större risk för infektioner? Det beror på den stress som den större gruppen kan medföra i form av mindre personligt utrymme för respektive katt. Stress kan leda till nedsatt immunförsvar och infektioner. Var uppmärksam på din katts signaler.