Visste du att katter har exceptionellt bra hörsel och hör såväl lågfrekventa som högfrekventa ljud. De kan höra mellan 48000-85000 […]
Visste du att katter har relativt få tänder? 30 st jämfört med exempelvis hund som har 42 st.
Visste du att katter som lever i större grupper löper större risk för infektioner? Det beror på den stress som […]
Visste du att katter är känsliga för stress vilket i sin tur kan sänka kattens immunförsvar?
Visste du att katten har en blinkhinna som håller ögat fuktigt och därmed gör att den inte har samma behov […]