Korta kattfakta #9

Visste du att katter som lever i större grupper löper större risk för infektioner? Det beror på den stress som den större gruppen kan medföra i form av mindre personligt utrymme för respektive katt. Stress kan leda till nedsatt immunförsvar och infektioner. Var uppmärksam på din katts signaler.

Korta kattfakta #8

Katten är ett litet rovdjur och sover gärna på hög höjd då det är tryggt och skyddar dem från större rovdjur. Se till att ordna så din katt på säkert sätt kan ta sig både upp och ner från högre höjder. Finns specialanpassade kattmöbler att fästa på väggen.

Skye och Cake

Korta kattfakta #7

Katters naturliga behov av att klösa måste tillgodoses. Klöser gör de för att vässa klorna och markera revir. Se till att du har klösbrädor och klösmöbler anpassade för ändamålet.

Skye